ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566

15 ก.ย. 66 เวลา 14:16 น.1125 ครั้งพิมพ์
นายวชิราวุฒิ อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566

  • หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด
  • แบบขอเหรียญลูกเสือยั่งยืน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) ดาวน์โหลด
  • หนังสือยินยอมตรวจประวัติอาชญากรรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ