ช่องทางการร้องเรียน

MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย | กระทรวงศึกษาธิการ

MOE SAFETY CENTER
เว็บไซต์: แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน MOE Safety Center
Facebook Fanpage: MOE Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์: 1579
เว็บไซต์: สายด่วนการศึกษา 1579 (www.1579.moe.go.th)