(ประมวลภาพ) สช. จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ค่ายที่ 3 ค่ายอบรมทางวิชาการแบบเฉพาะทาง

3 ส.ค. 66 เวลา 16:17 น.5091 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)