(ประมวลภาพ) สช. ร่วมกับโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

20 เม.ย. 66 เวลา 15:08 น.1839 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)