(ประมวลภาพ) สช. จัดการประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอิสลามศึกษาศึกษา (SMA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 มี.ค. 66 เวลา 13:50 น.6225 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)