(ประมวลภาพ) รมว.ศธ. มอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ASMOPSS 2022)

8 มี.ค. 66 เวลา 14:01 น.7067 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)