(ประมวลภาพ) เลขาธิการ กช. ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน

7 มี.ค. 66 เวลา 18:55 น.5992 ครั้ง
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการกิจกรรมภายในหน่วยงานอื่นๆ