สช. ประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2025 ของโรงเรียนเอกชน

9 เม.ย. 67 เวลา 16:33 น.391 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมในการยกระดับสมรรถนะนักเรียนในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2025 ตามมาตรการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน โดยการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ส่งเสริม และสนับสนุน ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้ นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้จัดการประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชนในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน PISA ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ สามารถรับชมนโยบายย้อนหลังได้ทางคลิปวีดีโอบันทึกภาพการประชุมชี้แจงนโยบาย PISA https://shorturl.at/notJQ  และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://shorturl.at/fkrAZ เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา / ภาพ

ประกาย ศรีจันทึก

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน