เลขาธิการ กช. เปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "Prachuap Khiri Khan : Love to Learn"

16 ก.พ. 67 เวลา 18:32 น.949 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน “Prachuap Khiri Khan : Love to Learn” ภาคกลาง ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัด นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชน จากทั้ง 17 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรี อยุธยา และ ประจวบฯ เข้าร่วมงานกว่า 800 คน ณ หอประชุม อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์


 
นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสที่วันการศึกษาเอกชนเวียนมาบรรจบและครบรอบปีที่ 106 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐ ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

 

นายมณฑล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่กล่าวมานั้น การจัดงาน วันการศึกษาเอกชน นับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในโอกาสวันการศึกษาเอกชนประจำปีพุทธศักราช 2567 นี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาว
การศึกษาเอกชนจะร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับต่อ
สาธารณชนยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของชาติต่อไป

 

สำหรับงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ภูมิภาค โดยเริ่มที่ภาคตะวันออกเป็นที่แรก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ทจังหวัดเชียงราย ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย


#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที