เลขาธิการ กช. เปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566 “ACSP GAMES 2023”

9 พ.ย. 66 เวลา 15:52 น.739 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566 หรือ “ACSP GAMES 2023” โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นายจีรพงษ์ รุจิเรขวัตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การกีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีทักษะที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ การเป็นนักกีฬาที่ดีนั้นจะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะพยายามอยู่เสมอ จึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ หมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนดู จึงจะเรียกว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นับว่าเป็นโรงเรียนเอกชน ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการเรียนและการกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านกีฬา ยกตัวอย่างเช่น นายภูริพล บุญสอน นักกรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในปัจจุบัน ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือการที่ผู้ปกครองของนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.