รองเลขาธิการ กช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันการศึกษาเอกชนและพิธีมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566” จังหวัดเพชรบุรี

10 มี.ค. 66 เวลา 16:02 น.750 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (10 มีนาคม 2566) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงาน “วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี และพิธีมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566” ณ ห้องนพรัตน์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางสุพรรณภา ศักดิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ดร.วิทยา พัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเข้าร่วมงาน

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พลิกโฉมการศึกษาเอกชน เพื่อคนรุ่นใหม่” (Transforming Private EducationforNextGeneration) เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน มุ่งสู่การพัฒนาตนเองให้ทันสมัย เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมที่จะดูแลนักเรียน  เป็นที่ไว้วางใจให้กับผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานมาเรียนกับโรงเรียนเอกชน ตนขอชื่นชมการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การดูแลศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีที่มีความมุ่งหวังความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้มีคุณภาพเป็นทางเลือกคุณภาพให้กับการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรีสืบไป

นายประพัทธ์  กล่าวอีกว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน การศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาของเมืองไทยมาอย่างยาวนาน และมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของภาครัฐช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของประเทศในโอกาสวันการศึกษาเอกชน ประจำปีพุทธศักราช 2566 นี้ ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนทุกฝ่าย จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน และการศึกษาของชาติ

จากนั้น นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ได้มอบรางวัลผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และเยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ