รมว.ศธ. มอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ASMOPSS 2022)

8 มี.ค. 66 เวลา 13:23 น.1416 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เช้าวันนี้ (8 มีนาคม 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน-คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools ประจำปี พ.ศ. 2565 หรือ ASMOPSS 2022 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน พลเรือเอกทักษิณ ฤกษ์สังเกต ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการแอสมอพส์ คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

 

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลฯ ในวันนี้ เปรียบเสมือนการรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังจะได้รับการพัฒนาให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ต้องขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างดงาม ขอชื่นชมผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู ที่อยู่เบื้องหลังในการปลูกเม็ดพันธุ์ต้นกล้าให้เติบโตและแข็งแรง ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกัน ฟูมฟักต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบใหญ่ กลายเป็นต้นไม้ที่สร้างร่มเงาให้กับผู้อื่นได้ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตของต้นไม้ทุกต้นคงไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้ แต่จะยิ่งออกดอก ออกผล และขยายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เติบโตและงดงามได้ต่อไป

 

          “จริง ๆ แล้ว ศักยภาพของเด็กไทยในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในเวทีระดับนาชาติ ถือว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้มีเวทีในการพัฒนาและแสดงศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติในครั้งนี้ ที่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดรับกับการพัฒนาของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ก็จะพยายามสนับสนุนและส่งเสริมให้มีพื้นที่ให้เด็กได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแบบนี้ต่อไป” รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติม

 

          นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ (ASMOPSS 2022) ในวันนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กับ โรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดของ สช. ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติขึ้น ภายใต้โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools หรือ ASMOPSS 2022 ดำเนินการคัดเลือกและส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีนักเรียนจากทั้งประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 32 คน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 35 รางวัล ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเดินทางมาเข้ารับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ / ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.