เลขาธิการ กช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการอาหารกลางวัน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการขอรับการสนับสนุนงบอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

23 ม.ค. 66 เวลา 11:04 น.126 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการบริหารจัดการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขอรับการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เช่นเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดของรัฐบาลและท้องถิ่น โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร) นางจารุพรรณ คุณพันธ์ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร (ปส.กช.สมุทรสาคร) พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) อำเภอบ้านแพ้ว และโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน / ภาพ
นางสาวประกาย ศรีจันทึก / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สช.