คำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา 2566

28 มี.ค. 66 เวลา 14:19 น.4833 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดทำคำแนะนำการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา 2566
เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  ดาวน์โหลด

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ดาวน์โหลด

 

แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)