ขอให้เร่งรัดการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

10 มิ.ย. 67 เวลา 08:52 น.2086 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)