เชิญชวนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning designer)

14 พ.ย. 66 เวลา 10:10 น.3215 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning designer) สำหรับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (สมัคร รร.ละไม่เกิน 2 คน) และจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 150 คน

รายละเอียด ดาวน์โหลด

กำหนดการ ดาวน์โหลด

ใบสมัคร (คลิก)

หนังสือถึง ศธจ. ดาวน์โหลด

หนังสือถึง สช.จังหวัด ดาวน์โหลด

หนังสือถึง รร.เอกชน ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)