รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

22 ส.ค. 66 เวลา 16:31 น.31282 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ประกาศรับสมัคร   ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 6 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ 7 ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)