สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ อบจ. พัทลุง จัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 (Summer Camp 2023) แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ และใข้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอม

4 เม.ย. 66 เวลา 10:30 น.10734 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

นายชื่น ฤทธิวงศ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน ปี 2566 อบจ.พัทลุงได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าดำเนินการจัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 (Summer Camp 2023) ในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงทุกสังกัด รวม 98 ค่าย ใช้งบประมาณ 1,800,000  บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ เป็นการแก้ไขปัญหาการติดเกมส์จากเล่นโทรศัพท์มือถือ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ในวิขาที่ นักเรียนสนใจ ในช่วงปิดภาคเรียน มีการจัดค่ายกิจกรรม การเรียนรู้ หลากหลาย เช่น ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ ทักษะชีวิต ค่ายส่งเสริมด้านอาชีพ ค่ายวิชาการ  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมช่วงวันที่ 1-30 เมษายน 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณค่ายละ 30 คน รวมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 3,000  คน

สำหรับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ ดำเนินการจัดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ประปี 2566 จำนวน 5 ค่าย วันที 3-7 เมษายน 2566 คือ ค่ายสอนว่ายน้ำเพื่อชีวิต และค่ายสอนนาฏศิลป์เบื้องต้น จัดที่ รร.อนุบาลช้างน้อย  ค่าย วิชาการ English Camp จัดที่ รร.อนุบาลเรวดี ค่ายฝึกมวยไทย จัดที่ รร.วีนาทศึกษามูลนิธิ และค่ายสอนว่ายน้ำ จัดที่ รร.อารียาศึกษา มีผู้ปกครองและเด็ก ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมาก และได้เสนอแนะให้ อบจ.พัทลุง จัดกิจกรรมอีกทุก ๆ ปี

รายการกิจกรรมโรงเรียนเอกชนอื่นๆ