เลขาธิการ กช. ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ครั้งที่ 2

8 ก.ค. 67 เวลา 10:20 น.663 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

ช่วงเช้าวันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ครั้งที่ 2 โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ ครั้งนี้มี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2567 ยกเว้นวันจันทร์แรกที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดกิจกรรมอื่น ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ถัดไป ซึ่ง รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หมุนเวียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ