รองเลขาธิการ กช. “โกเมศ” มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567

11 มิ.ย. 67 เวลา 14:45 น.103 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2567 ของสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมดารา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ กล่าวถึงพิธีดังกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่อง ชื่นชม สร้างขวัญและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีจิตวิญญาณครู สำหรับ ปี 2567 นี้ มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นในจังหวัดภูเก็ต ทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภทนานาชาติได้รับเกียรติบัตร จำนวนทั้งสิ้น 169 คน ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

ประสานภาพและข้อมูล : คณะทำงานหน้าห้องรองเลขาธิการฯ กช.

ประกาย ศรีจันทึก : เรียบเรียง

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที