ผชช.สุมิตรา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

15 พ.ค. 67 เวลา 13:41 น.181 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (15 พ.ค. 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมป์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวว่า โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นผู้นำและพลังของแผ่นดินในอนาคต และเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

 

สำหรับในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 42 จัดขึ้นเพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลางและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งหมายให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพก่อให้เกิด วิสัยทัศน์อันกว้างไกล นำไปสู่การเป็นผู้นำและพลังของแผ่นดินในอนาคตต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะเยาวชน และครอบครัวอุปถัมป์ จำนวนทั้งสิ้น 320 คน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวทิ้งท้าย


ขอขอบคุณภาพจาก : คณะทำงานหน้าห้อง ผชช.สุมิตรา ทองแสง

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที