คณะผู้บริหาร สช. ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมตรวจเยี่ยม 7 ศูนย์สอบย่อยฯ ONET ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

13 ก.พ. 67 เวลา 16:19 น.771 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567) คณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำโดย นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา และนายสุนทร ยุทธชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์สอบย่อย ONET ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : ONET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคณะทำงานของศูนย์สอบย่อยให้การต้อนรับ และรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดสอบ จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุ่งครุ 2. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี เขตบางแค 3. โรงเรียนราชินีบน เขตดุสิต 4. โรงเรียนพระแม่มารีสาทร เขตสาทร 5. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก 6. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เขตบางเขน และ 7. โรงเรียนมาเรียลัย เขตลาดกระบัง ภายหลังการตรวจเยี่ยมพบว่า การจัดการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกศูนย์สอบ

 

สำหรับการทดสอบ ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,070 คน จาก 131 โรงเรียน โดยมีการทดสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยนักเรียนจะสามารถทราบผลการทดสอบและนำผลสอบไปใช้ในการประเมินตนเอง ในส่วนของโรงเรียนสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาจุดด้อย เสริมจุดเด่น ของการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช.

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที