เลขาธิการ กช. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยครู Qujing

26 ม.ค. 67 เวลา 13:13 น.335 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (26 ม.ค. 67) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจากมหาวิทยาลัยครู Qujing ที่ได้รับการสรรหาจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อ.ไห่ หยาง โดยมีนางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและคณะผู้แทนจากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อ.ไห่ หยาง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อ.ไห่ หยาง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนมหาวิทยาลัยครู Qujing เข้ามาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด สช. และได้ดำเนินการฝึกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนมหาวิทยาลัยครู Qujing เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนต่อไป

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที