เลขาธิการ กช. เปิดศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และศูนย์ทดสอบนานาชาติของหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษา ตามนโยบายของ รมว.ศธ.

10 พ.ย. 66 เวลา 16:29 น.978 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการ และศูนย์ทดสอบนานาชาติของหลักสูตรแห่งชาติ โดยมี ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร โรงเรียน EFL Learning Centre / ผู้อำนวยการศูนย์อบรมและศูนย์สอบนานาชาติ Pearson Edexcel สหราชอาณาจักร พร้อมด้วย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อุปนายกสมาคมฯ ประธานฝ่ายศึกษานอกระบบ คณะกรรมการสมาคม ผู้แทนสถานศึกษาในโครงการ Chiang Mai Soft Power ในมิติ Edutourism ผู้แทนสถานศึกษาทุกระบบทุกแห่ง ในโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนอีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมงานของโรงเรียน อีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ให้เป็นศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการ Edexcel Academic Qualifications Centre และ เป็นศูนย์ทดสอบนานาชาติของหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษ International GCSE และ International A Level แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการศึกษาไทยว่าสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้ ขอชื่นชมต่อการทำงานหนักของทีมงานและขอให้มุ่งมั่นสร้างคุณภาพเพื่อสร้างพลังให้การศึกษาไทยต่อไป สำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษาตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของ Chiang Mai Model ในการทำตามแนวนโยบาย "ร่วมด้วยช่วยกัน" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงถึงพลังความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นเลิศระหว่าง EFL Learning Centre กับ สถานศึกษาระบบต่างๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Success Model ที่ประสบความสำเร็จของแต่ละสถาบันการศึกษาอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไปในอนาคต

 

ประกาย ศรีจันทึก / ข่าว

คณะทำงานหน้าห้องเลขาธิการ กช. / ภาพ

ประชาสัมพันธ์ สช.