ผู้บริหาร สช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

24 พ.ค. 66 เวลา 16:21 น.344 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) เวลา 14.30 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมด้วย นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง รองเลขาธิการ กช. และ ผู้บริหาร สช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์