สช. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

9 มี.ค. 66 เวลา 12:01 น.871 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

          เช้าวันนี้ (9 มีนาคม 2566) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ อดีตผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

          รมว.ศธ. กล่าวถึงพิธีดังกล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามมิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ ซึ่งได้จัดพิธีเททองหล่อตราเสมาธรรมจักร เพื่อประดิษฐานในหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 จึงได้กำหนดให้จัดพิธีสมโภชฯ ขึ้นในวันนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยพิธีประพรมน้ำมนต์ ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ และพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

 

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.