ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศธ. สิริพงศ์ เปิด “โครงการส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบทุกประเภททั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปี 2566”

7 พ.ย. 66 เวลา 16:03 น.3755 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม