สช.จัดสอบ"ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5" ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนแห่สมัครสอบเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

27 มี.ค. 66 เวลา 13:37 น.4024 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม