สช.จัดทำแนวปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการก้าวสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

21 มี.ค. 66 เวลา 16:30 น.4029 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม