กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้”

16 พ.ค. 66 เวลา 15:58 น.2983 ครั้งพิมพ์
นายยศวรรธน์ อินทร์เอี่ยม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอเชิญโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ "นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้" ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยส่งนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรกรรม โรงละ 3 คน ประกอบด้วย
   - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่มีผลการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 คน
   - ครู จำนวน 1 คน

โดยส่งแบบตอบรับทาง https://forms.gle/51h9x3Qo7uHJN1787 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

***หมายเหตุ สช. รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม (สช.จัดครูและนักเรียนพักห้องเดียวกัน) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ ***

      แบบตอบรับ


รายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัคร

1. แบบตอบรับการอบรม "คลิ๊ก"
2. หนังสือถึงโรงเรียน

            ประกาศรายชื่อผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)