ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

11 พ.ค. 66 เวลา 09:56 น.7625 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัด  ดาวน์โหลด

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ดาวน์โหลด

เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)