ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

2 พ.ค. 66 เวลา 14:32 น.3353 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สช. ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวันที่ 27 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://tinyurl.com/27ye5s46 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

***หมายเหตุ สช. รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ***

 

 

แบบตอบรับ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)