จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน (สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2566

28 มี.ค. 66 เวลา 16:23 น.6070 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนภูมิภาค (สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด) ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

 

kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)