การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน

27 มี.ค. 66 เวลา 15:52 น.10948 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม  ดาวน์โหลด

รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤตและป้องกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน  ดาวน์โหลด

>>>คลิกสมัครเข้าร่วมการอบรม<<<

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)