สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง

23 มี.ค. 66 เวลา 10:12 น.3290 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง ได้เเก่ ๑.) เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายและผิดกฎหมาย ๒.) เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ ๓.) ประกาคณะกรรมการการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.) ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์ที่ปรากฏด้านล่าง และทำแบบรายงานการเผยเเพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเผยแพร่วิชาการฯ (นางสาวรัษฎาภัณฑ์)
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๗๔ โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๗๒-๓

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :