การจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

16 มี.ค. 66 เวลา 09:26 น.2787 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดจัดงานมหกรรมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขยายผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทุกกลุ่มที่ประสบปัญหาหนี้สินได้รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าร่วมการจัดงานได้ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.moe.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-628-6346 หรือ โทรสาร 02-628-6346
อีเมล: webmoe@sueksa.go.th

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :