พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project)

7 มี.ค. 66 เวลา 08:59 น.2427 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

กำหนดการและรายละเอียดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project)   ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)