การรับสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566

24 ก.พ. 66 เวลา 15:39 น.1877 ครั้งพิมพ์
นายยศวรรธน์ อินทร์เอี่ยม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมและประสงค์ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถส่งใบสมัครมาที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดหนังสือแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายธนากร 0-8288-78935

หนังสือถึงโรงเรียนเอกชน

ส่งใบสมัคร

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)