ประกาศผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.พ. 66 เวลา 14:46 น.5092 ครั้งพิมพ์
นางสาวกันต์กนิษฐ จันทรมณี
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :