ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.พ. 66 เวลา 15:50 น.1632 ครั้งพิมพ์
นางสาวกันต์กนิษฐ จันทรมณี
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชนให้รองรับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :