โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 (The 2nd The Earth Diamond Award 2022)

26 ม.ค. 66 เวลา 14:27 น.1036 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

                สมาคมเมโลเดียน และ สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมจัดงาน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติครบ เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ วิชาการ คุณธรรม-จริยธรรม สังคม และกิจกรรม (ดนตรี กีฬา ศิลปะ) เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รางวัล “เพชรแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 (The 2nd The Earth Diamond Award 2022) จำนวน 39 รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ เซ็นทรัลฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ เพจ Facebook : สมาคมเมโลเดียน โดยจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมยื่นแฟ้มสะสมผลงานให้คณะกรรมการคัดเลือก ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : melodionthai4404@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงาน : นายเด่น กาญบุตร โทร. 081-930-5624 หรือติดต่อสถาบันเมโลเดียน โทร. 02-447-2181

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :