กสม. ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

25 ม.ค. 66 เวลา 13:44 น.1263 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ฯ ครอบคลุมครบถ้วนทุกประเภทรางวัล สำนักงาน กสม. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามช่องทางการรับสมัครที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้
ประกาศการรับสมัคร (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-3930 หรือ 09-2270-4360 (มณีรัตน์)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :