ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

24 ม.ค. 66 เวลา 10:13 น.1051 ครั้งพิมพ์
นางสาวขวัญข้าว แสนบ่อ
กลุ่มเลขานุการกรม

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว และได้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยเร่งรัดและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้บริการวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก เชิญชวนให้ประชาชนเกิดการตระหนักรู้และพาบุตรหลานเข้ารับบริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครบถ้วนตามเกณฑ์นำไปสู่การเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันของประชากรในประเทศไทย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.asia/i38ae 
  


       

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. 0 2590 3196-7

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :