ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

29 พ.ย. 65 เวลา 13:18 น.2200 ครั้งพิมพ์
ระบบ
ผู้เขียน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวสัตตบรรณ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

/uploads/2022/11/ประกาศ-สปศธ-รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน-นักจัด-n-จพง-บชช-1.pdf

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :