กำหนดการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และพิธีส่งมอบโครงการ ส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาหารกลางวันศูนย์ฯ ตาดีกา)

9 ก.ค. 67 เวลา 09:27 น.1974 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการข่าวสารอื่นๆ