ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 กิจกรรมอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ 2

4 ก.ค. 67 เวลา 16:46 น.7602 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 6 กิจกรรมอบรมทางวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ 2  ในระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2567 จำนวน 10 วัน ในรูปแบบออนไซต์

 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 ของทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ใน Link ด้านล่างนี้  

https://drive.google.com/drive/folders/1OzUVWvsaGMe3jwccsWypI8iKS40nd9U0ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2  สแกน QR Code ในเอกสารประกาศฯ ดังกล่าว หรือเข้า Link ด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 2 ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ***หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์***

 

ฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 2

1. ฟิสิกส์

https://forms.gle/4MeHGiWH223qAuDC8 

 

2. เคมี

https://forms.gle/mCcdi2QFxJkTFTin9 

 

3. ชีววิทยา

https://forms.gle/ETEHXWm3GyJ8DQdD7 

 

4. คณิตศาสตร์

https://forms.gle/x4rtqmoNxmDMCiWp9 

 

และขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ไปรายงานตัว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ก่อนเวลา 08.00 น. ณ สถานที่เข้าค่าย ทั้ง 3 ค่าย แบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- สาขาวิชาชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

- สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

หมายเหตุ

- ขอให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนในวันรายงานตัว วันที่ 10 สิงหาคม 2567

- ขอให้นักเรียนจัดเตรียมชุดนักเรียน / ชุดลำลอง (สุภาพ) / ชุดพละศึกษาพร้อมรองเท้าผ้าใบ / ของใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค (หามีโรคประจำตัว) เพื่อใช้ระหว่างการเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทร. 02-282-1000 ต่อ 560 (ในวันและเวลาราชการ)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการข่าวสารอื่นๆ