แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567 (เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 )

4 ก.ค. 67 เวลา 14:32 น.2025 ครั้งพิมพ์
นางสาวพิชญ์สินี ฉิ่งทองคำ
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ