การแข่งขันโกลเด้นเบลล์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปี 2567

4 ก.ค. 67 เวลา 09:53 น.1795 ครั้งพิมพ์
ชาคริยา ทองดอนแอ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

การแข่งขันโกลเด้นเบลล์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีประจำปี 2567 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองอินช็อนและศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

 

หัวข้อการแข่งขัน : ‘โกลเด้นเบลล์ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี’

ประเภทของการเข้าร่วม : ระดับมัธยมศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 – วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 24:00 น. *หากส่งใบสมัครก่อนเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม

กำหนดการแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 10:30 – 12:30 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการเข้าร่วม : จัดตั้งทีมประกอบด้วยนักเรียน 2 คน เป็นตัวแทนของโรงเรียน (แต่ละโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 3 ทีม)

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วม : คัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 ทีม ตามลำดับการส่งใบสมัครในเวลาที่กำหนด

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วม : วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

โดยผู้เข้าร่วม หรือโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พักและอาหาร ฯลฯ ในการแข่งขันด้ยตนเอง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโฮมเพจ

( https://kecthai.kr/thai/sub/news/1-1-detail.php?idx=322 )

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร 02-115-1029 (เจ้าหน้าที่ชาวไทย)

อีเมล kecseonggyu@gmail.com

(จันทร์ ~ ศุกร์ เวลา 8:30~11:00 / 13:30~16:00 น.)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ