ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอาสายุวกาชาดนำความปลอดภัยด้านภัยพิบัติสู่ชุมชน

2 ก.ค. 67 เวลา 11:23 น.1620 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้กำหนดดำเนินโครงการปฏิบัติการอาสายุวกาชาดนำความปลอดภัยด้านภัยพิบัติสู่ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยใช้กระบวนการให้ความรู้และจัดกิจกรรมต่อยอดความรู้ที่ได้รับด้วยการลงมือปฏิบัติ คิด วิเคราะห์ ทราบถึงปัญหาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ นำไปสู่การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สามารถป้องกันก่อนเกิดภัย แก้ปัญหาเมื่อเกิดภัย ได้อย่างเข้าถึง เข้าใจ มีส่วนช่วยในการลดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้   

 

โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 10 คน พร้อมครูผู้ควบคุมทีม จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ  สมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอาสายุวกาชาดนำความปลอดภัยด้านภัยพิบัติสู่ชุมชน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน : นางสาวเมธิณี จงศรี วิทยาจารย์ 5 ฝ่ายพัฒนายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ 065 352 3629 หรือกลุ่มไลน์ คลิกที่นี่

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : คลิกที่นี่

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ