ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Infographic หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย ความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

1 ก.ค. 67 เวลา 08:47 น.1431 ครั้งพิมพ์
อภิสิทธิ์ แสงสุวรรณ
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)

รายการข่าวสารอื่นๆ